Ålder 15 - Betyg ökar. Jag prövade skolan och fick en ledande roll. Jag umgås med mina vänner mer. Jag får grejer gjort