Ålder 15 - Jag har utvecklats mer på tre månader än det senaste året