Ålder 16 - Min inställning till kvinnor förändras. Istället för att se dem som kroppar som existerar bara för att tillfredsställa mina behov ser jag kvinnor som människor med känslor