Ålder 17 - Mer energi, Större självförtroende, Motiverad att göra bra saker, Stutter borta

happy.guy_.879879.jpg