Ålder 17 - Svår PIED botade nästan efter 6 månaders död kuk och andra abstinenssymptom