Ålder 18 - Dag 50: Jag pratar med fler nya människor, och den sociala besvärligheten försvinner långsamt

dutch.flag_.jpg