Ålder 18 - Större känsla av lycka, större koncentration, känsla av syfte i livet, större känslor av kärlek