Ålder 19 - Jag har hittat något djupt mänskligt inuti mig