Ålder 19 - Mycket mer kvinnlig attraktion, Större självförtroende, Bättre hud och ögon, Betyg är uppe, Mer energi

improvements.jpg