Ålder 19 - Bättre koncentration, mer energi. Social ångest borta. Konstiga hälsoproblem försvann.

age.18.sw_.PNG