Ålder 20 - Jag har insett att det finns sanna skillnader mellan ett liv med PMO och ett liv utan PMO