Ålder 21 - Bättre uthållighet, Bättre hudkvalitet, Bättre immunförsvar.