Ålder 21 - Att skära ned gradvis först fungerade bra för mig