Ålder 21 - Minskad social ångest. Ökad energi. Ökad produktivitet. Ökat mod (detta är stort)