Ålder 21 - Minskad social ångest. Ökad energi. Ökad produktivitet. Ökat mod (detta är stort)

Gjorde det till 40 dagar, näst längsta streck, men förmodligen det bästa hittills. Anledningen till detta är att jag har konkreta mål som jag vill uppnå, och moralen bakom dem.

Hittills är fördelarna;

  1. Minskad social ångest.
  2. Ökad energi.
  3. Ökad produktivitet (även om detta fortfarande kan göra ett seriöst arbete)
  4. Ökad mod (Detta är en stor)

Vad har skett över denna tidsram
-Underrättade
-Pickade upp fyra hobbies; BJJ, schack, matlagning och ritning, som alla drivs aktivt.

Framstegen har varit minimal men glad att se resultaten hittills. Nästa mål är 60 dagar och ser till att konsolidera rutiner och bättre vanor då.

LINK - 40 dagars framstegsrapport

by Nathaniel858