Ålder 21 - Tillbakadragandet var grovt, men nu är jag mer energisk, inspirerad, social, bättre erektion