Ålder 22 - 90 dagar, äntligen: en slags återfödelse