Ålder 22 - Större energi. Förbättrad koncentration. Större kontroll över mig själv. Bra ögonkontakt. Bättre koncentration. Förbättrat minne.