Ålder 22 - Jag är mycket mindre blyg än jag brukade vara. Jag klarade alla mina prov trots att jag ville sluta mitt tredje läkarår och behöll 9.65 / 10