Ålder 23 - Bättre koncentration. Mer energi. Mer fysisk styrka. Större självkontroll och disciplin.