Ålder 24 - Tro mig, en porrfri live är som himlen på jorden för mig.

Jag tittade på porr från 2007 men saker blev okontrollerbara när jag försökte kontrollera / stoppa min användning av porr. När jag försökte stoppa ökade det och nu är det här en tid med smarttelefoner och internet, dvs. som tidigare behöver vi inte ordna det.

Jag blev beroende av internetpornografi på mindre än en månad. Och sakta-långsamt började jag titta på innehåll som var mycket skamliga och stod emot mina moraliska värden. Den här saken fyllde mig med skam och skuld och en del av mig började hata mig, mina tankar och det verkade som om min själ skrek för att komma ut men den fångades i detta beroende.

Två gånger misslyckades jag i mina tentor och nu är min karriär på väg. Jag försökte sluta porr från 25 juli 2017. Men jag återkallade alltid. Jag var alltid deprimerad, allvarliga begär fanns och andra abstinenssymtom.

Böcker som "Your Brain on Porn" och "The Porn Trap" hjälpte mig att förstå om detta missbruk annars brukade jag betrakta mig själv som en pervers.

1) Jag gick med i ett 12-stegsprogram

2) Berättade för min mamma om mitt problem

3) Gick med i gymmet (för att kasta all den stressen och frustrationen)

4) Och för närvarande använder jag inte någon smartphone.

Allt mitt arbete görs via min bärbara dator som jag ansluter till internet endast på plats där andra kan se min skärm. Så här är jag nykter i 100 + dagar från porr.

Jag kommer också att arbeta med onani men åtminstone efter ett år med nykterhet från porr. Efter att ha lämnat porr minskar också min onani och är nu alltid hälsosam onani.

Även idag drar mig även när jag är i stress eller känslomässig turbulens. Men tro mig, porrfri live är som Heaven on Earth för mig. Mina tankar är nu mycket rena. Bättre koncentration och fokus i mina studier. Ökat självförtroende och mycket mer ...

LINK - Nytt förändrat liv

by Himanshuyaduvanshi