Ålder 24 - PIED borta

Vände precis 24. Jag förstod inte att jag märkte mina symtom förrän jag gick upp med min flickvän till 3yrs för ett par år tillbaka.

Det kändes nästan som om jag helt glömde hur jag skulle prata med flickor. Jag spelade fotboll på mitt universitet så jag fick en anständig uppmärksamhet just av det, men det ledde mestadels till besvikelse på mitt slut på grund av det PIED jag kämpar med. Jag hade utvecklat vissa fetischer och kunde inte hitta tillfredsställelse när jag inte hänge mig åt nämnda fetischer.

Sedan jag startade NoFap har jag förbättrat mina sociala färdigheter i allmänhet, men särskilt med kvinnor. Jag känner att jag får mycket mer uppmärksamhet från kvinnor. Även om andra faktorer bidrar till detta som mitt nya jobb, känner jag mig mer bekväm i varje dagssamtal. Det viktigaste för mig har jag inte längre några ED-problem.

LINK - NoFap: Ett år i översyn

Av pigzizpigz