Ålder 25 - Förbättrade tankemönster. Stolt över vad jag har gjort, inte längre ovärdig kärlek och tillgivenhet, mindre socialt orolig.