Ålder 26 - Förtroendet ökar enormt, social ångest är nästan obefintlig, allmän ångest & panikattacker började försvinna från dag 54