Ålder 26 - Läkare sa att jag skulle fortsätta använda porr för att läka min PIED - FAIL!