Ålder 26 - Jag har sett märkbara resultat: min hjärndimma har lyft märkbart och min depression lyfter långsamt. Min attityd förändras till det bättre