Ålder 26 - Förbättrad sömn, Fantastisk energi, Mindre reaktiv, Mindre mängd panik, Stor minskning av kvinnan som objektiverar, Bättre humör