Ålder 27 - Större mental klarhet, Inget mer hjärndimma, Njut av verkliga interaktioner än tidigare, Förtroende och självkänsla ökade