Ålder 28 - 114 dagar: Min resa från SAD-pojke till VD för 2 företag (PIED botas också)