Ålder 28 - Jag hade pied vid 14 års ålder. Hardmode fungerade!