Ålder 29 - 90 dagar: Djupare röst, Större självförtroende, Mindre rädsla, Ökad mental skärpa och uppfattning