Ålder 29 - Äntligen gjorde jag 90 dagar: Erfarenhetsdelning och råd.