Ålder 29 - Mindre depression, skarpare, börjar nytt jobb, lättare att interagera med kvinnor