Ålder 30 - Ökad självkänsla, inre lugn och morgonträ