Ålder 32 - Jag fick jobbet för att jag kunde se intervjuaren i ögonen