Ålder 32 - PIED: Återhämtning hade upp- och nedgångar; idag känner jag mig botad

mood.trkr_.PNG