Ålder 33 - Förbättrad koncentration och förmåga att lära, Minskad ångest, Ökad medvetenhet om mitt inre tillstånd. Förbättrad arbetsetik

young.man_.fdgishfdg.jpg