Ålder 33 - Förbättrad koncentration och förmåga att lära, Minskad ångest, Ökad medvetenhet om mitt inre tillstånd. Förbättrad arbetsetik

young.man_.fdgishfdg.jpg

För första gången på min PMO-återhämtningsresa nådde jag 30 dagar. Tidigare har jag hanterat streck på en vecka och tre veckor ibland. Den här gången uppnådde jag en månad. Jag lärde mig mycket om att vara sårbar och hur skamliga tankar påverkar mig. Jag hade någon extern som också gav stöd. Jag har upplevt plattlinjen hela tiden.

Fördelarna jag har upplevt:

  • Förbättrad koncentration
  • Minskade ångest
  • Ökad medvetenhet om mitt inre tillstånd
  • Ökad motivation att gå till gymmet
  • Förändring i kost
  • Förbättrad arbetsetik
  • Ökad förmåga att lära

Hur som helst, jag är stolt över min prestation och ville dela den

by Admonius

LINK - 30 dagar porrfria