Ålder 34 - 132 dagar: Fantastiskt ... laserfokus, energi, attraktion, självförtroende ... även främlingar närmar sig och ville interagera.