Ålder 34 - Mindre ångest / depression. Större självförtroende, bättre konversation. Mindre trafik i sinnet. Lägg märke till min fru mer!

young.man_.sdguhiwerg.PNG