Ålder 35 - Mitt förhållande har förbättrats, förtroende, motståndskraft upp, minskad smärta och stelhet