Ålder 40 - Jag har ingen mer ångest eller känslor av att vara underlägsen. Jag är nu verkligen glad för andra. Jag har funnit självförverkligande.