Ålder 40 - Ingen stress, klart huvud, övergripande känsla av välbefinnande, människor samlas runt mig på jobbet (mycket), mer självsäker och lättsam

AGe.40.436ergf.PNG