Ålder 41 - Andra killar skrämmer mig inte längre i en konfrontation, min musik på nya nivåer