Ålder 53 - Mer självförtroende. Större koncentration. Djupare röst. Ångest försvann. Inget mer depression. Jag känner mig yngre

age.52.kjh_.PNG