Ålder 57 - Mer självsäker, kärleksfull, accepterande; Bättre fokus, energi, självacceptans, humör