Tänkte alltid att jag tittade på P för att jag ville M, men ...