Fantastiska nya vänner, blåbälte, publicerade papper, utexaminerades med höga heder