Ångesten drastiskt reducerad, viktnormaliserad, känslan av humor är tillbaka