Tidiga 40-talet - ED borta, mindre ångest både allmänt och socialt