Känner mig mer ansluten till mina vänner; mer säker på kvinnor; började meningsfulla projekt