Kvinnlig missbrukare - Det har tagit år att komma så långt

headshot av kvinna